کرم شب تاب را همه مردم می شناسند. حشره ای کوچک که شبها از خودش نور ساتع می کند. اما بد نیست بدانید که غیر از این حشره صدها نوع دیگر از انواع جانداران هستند که این قابلیت را دارند.

به تولید و انتشار نور توسط موجودات زنده که در اثر واکنش‌های شیمیایی در بدن آن‌ها صورت گرفته باشد، زیست‌تابی (bioluminescence) گفته می‌شود.


بیولومینسانس در موجودات مختلف با اشکال ظاهری متنوع و با مکانیسم‌های مختلف انجام می‌شود. برخی جانوران اندام‌های نورانی پیچیده‌ای که مانند چشم است دارند، در این جانوران انتشار نور تحت کنترل سیستم عصبی است و نور بر اساس نیاز یا باتحریک عصبی آزاد می‌شود.

از جمله این جانوران ماهی منور و اختاپوس‌های نور افشان هستند. در برخی دیگر یک سلول منفرد همه‌ی دستگاه‌های مورد نیاز برای نشر نور را دارد و نور به طور ممتد نشر می‌شود (باکتری‌ها و قارچ‌های منور از این دسته هستند). بسیاری از گروه‌های دیگر موجودات لومینسانس حد واسط این دو گروه اند.

در اعماق تاریک اقیانوس، بسیاری از مخلوقات دریایی برای شکار، جفت گیری و دفاع، برای خودشان نور تولید می کنند.متخصص بیولومینسانس (زیست تابی) ادیت ویدر یکی از اولین افرادی بود که از این دنیای کم نور تصویر برداری کرد. وی در سال 2011 این تصاویر را به صورت یک ویدئو منتشر کرد که با استقبال و توجه بی نظیری مواجه شد.از گروه حشرات می‌توان کرم شب تاب یا firefly را نام برد که آشنا ترین مثال از موجودات منتشرکننده‌ی نور است.
هزارپایِ Luminodesmus
حلزون Quantula
Archnocampa از کرم‌های تابنده است
Mycena lampadis یک قارچ بیولومینسنت است. روشنایی که این قارچ در تاریکی کامل ایجاد می‌کندبرای مطالعه‌ی روزنامه کفایت می‌کند:حدود نود درصد موجودات ساکن در اعماق دریا تولید بیولومینسانس می‌کنند. از جمله آبزیان بیولومینسانت:

Anglerfish :قسمتی از نخاع پشتی در جنس ماده‌ی این ماهی به درون بدن برآمده شده که با انتشار نور طعمه را به سمت دهان جلب می‌کند.
Black dragonfish :در طول پیکر این ماهی فتوفور‌هایی در دو ردیف پراکنده شده‌اند که در روشن کردن مسیر حرکتش به آن کمک می‌کنند. در جنس ماده یک زائده‌ی چانه‌ای وجود دارد که نوک آن لومینسانس ضعیفی دارد و در جلب طعمه به کار گرفته‌ می‌شود:
هشت‌پای رنگین کمانی:
Aequorea victoria که نوعی ماهی ژله‌ای یا عروس دریایی است:

دیانوفلاژلیت‌ها، dianoflagellates ، از تک سلولی‌های آبزی تابنده اند: