دانش‌وسلامت- دانشمندان دانشگاه علوم و بهداشت «اورگان» در آمريکا براي اولين بار موفق شده‌اند اولين ميمون‌هاي كايمراي جهان را به وجود آورند كه كاملا سالم و عادي بوده و از سلول‌هاي شش ژنوم مجزا تركيب شده‌اند.
اين دستاورد، اميدها را براي گسترش تحقيقات آينده بر روي حيوانات كايمرا (موجودات تركيبي) كه تاكنون تنها بر روي موش‌ها محدود شده‌ بود، افزايش داده است. اين پژوهش كه در مجله Cell منتشر شده، از احتمال وجود برخي محدوديت‌ها در كاربرد سلول‌هاي بنيادي جنيني مهندسي شده خبر داده است. اين ميمون‌هاي كايمرا در پي تركيب سلول‌هاي شش جنين ميمون رزوس و كاشت موفق آنها در يك ميمون مادر بوجود آمده‌اند. راز اين دستاورد، تركيب سلول‌ها از جنين‌هاي در مراحل اوليه بود كه سلوهاي جنيني آنها هنوز در مرحله بنيادي با قابليت تبديل به هرنوع سلول قرار دارند. «روكو» و «هكس»، دو ميمون نر دوقلوي تركيبي اين پژوهش نام خود را از زبان ژاپني و يوناني به معني «شش» ‌گرفته‌اند، همچنين يك ميمون سوم نيز در اين فرآيند بوجود آمده كه «چيمرو» نام گرفته است‌. به گفته دانشمندان، سلول‌ها هيچ گاه در هم متلاقي نشده بلكه در كنار هم به كار پرداخته و بافت‌ها و اندام‌ها را به وجود مي‌آورند. اين درحالي است كه برخي منتقدان از اين پژوهش انتقاد كرده و دليل آن را تلفات بالاي حيوانات در آزمايشات اينچنيني خواندند.