توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


سلام حیوان دوستان عزیز ، من سه روزه دالی را تحویل گرفتم ولی متاسفانه به علت اعتراض همسایه هام نمی تونم ازش مراقبت کنم ، دالی شناسنامه داره و همه واکسن هاش را زده و آرایشگاه رفته و حموم کرده و عقیم هم شده و خیلی آرام و ساکت است . از دوستانی که خواهان نگهداری از دالی هستن با شماره 09125727874 عمرانی تماس بگیرند