گربه با مشخصات زیر واگذار میشود:

- نژاد: DSH

- سن: 9 ماهه

- جنسیت: نر

- وضعیت عقیم سازی: عقیم نشده

-شناسنامه بهداشتی : ندارد

- وضعیت واکسیناسیون: ناقص انجام شده

-خصوصیات اخلاقی: خیلی مهربان ، آرام، اهل بازی، تربیت شده و حرف گوش کن

-استان یا شهر محل واگذاری: تهران

-شرایط واگذاری:

-علت واگذاری :

-سایر توضیحات: ---
-تلفن تماس: 09377386237 اینانلو