حال طلا خیلی بهتر شده ممنون از دامپزشک خوبش واز راهنمایی دوستان خوب