. خفاش یودا

۲٫ میمون لزولا (Lesula)

3. آقای بلابی (نوعی ماهی)

۴٫ مار کور

۵٫ قوباغه پینوکیو

۶٫ نوعی جانور جونده کوچک شبیه سنجاب و موش درختی

۷٫ خفاش Leaf-Nosed Bat

یک گونه جدید خفاش در چو مامان ری پارک ملی یافت می شود. ظاهرا این خفاش برای یک گونه شناخته شده در سال ۲۰۰۸ اشتباه است، اما از آن زمان تاکنون ثابت شده این موجود دارای ژنتیکی مجزا می باشد
۸٫ غول یا پهلوان یک چشم کوسه

۹٫ حلزون زبان فلامینگو

۱۰٫ دریای فرشته

۱۱٫ هزارپا صورتی

۱۲٫ نوعی باقرقره (Sage-Grouse)جدیدترین مطالب تفریح و سرگرمی
منبع

۱۲ گونه از حیوانات تازه کشف شده + عکس