دوستان بندر عباسی..
اسم این سگ پیتره که تو بندر عباس دزدیده شده..یک سگ یازده ماهه با نژاد پاگ.لطفا در صورت مشاهده اش توی همین تاپیک اطلاع بدین..
مرسی..