قورباغه گوجه ای


نام علمی:
Dyscophus antongilii

نام عمومی: Tomato Frog ( قورباغه گوجه ای )

خانواده: Microhylidaeزیستگاه اصلی: ماداگاسکار ، اما بیشترشان در اسارت متولد می شوند.

درجه حرارت: دمای مناطق گرمسیری ، شب ها 75 درجه فارنهایت / 23 درجه سانتیگراد و روزها 85 درجه فارنهایت / 29 درجه سانتیگراد

حداکثر اندازه: نرها 3 اینچ / 7 سانتیمتر و ماده ها 5 اینچ / 12 سانتیمتر و البته رنگ قرمز ماده ها روشن تر و درخشان تر است.

طول عمر: حدود 10 سال

شرایط محل زندگی: سعی کنید مرطوب اما تمیز باشد و اگر بستر تانک تیره باشد آنها بهتر دیده خواهند شد.

امنیت: به هنگام احساس خطر اولین کارشان این است که مخفی شوند.

حفاظت: زمانیکه مورد تهدید قرار بگیرند ماده چسبناکی از بدنشان ترشح می شود. ( اخطار ! )

غذاها: حشرات ، ماهی ها ، کرم ها ، قورباغه های کوچکتر ، موش های خیلی کوچک

آنچه تهدیدش می کند: خساراتی که به زیستگاه طبیعی اش در ماداگاسکار وارد شده است