رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور از برگزاری دوره های بازآموزش سگهای زنده یاب خبر داد و افزود: 60 سگ زنده یاب در سراسر کشور همراه با مربیان خود در منطقه کردان تهران دوره های بازآموزی دیدند

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون هلال احمرهای 22 استان کشور دارای آشیانه سگ هستند گفت: 60 سگ آلمانی تعلیم دیده و ویژه حوادث به صورت آماده

باش در استانهای کشور برای مواقع ضرری تعلیم می بینند.

وی افزود: تمامی سگهای زنده یاب همراه با مربیان در طول سال دوره های بازآموزی دارند که چندی پیش سگها با مربیان خود در منطقه کردان تهران با گذراندن دوره های ویژه اعم از

جستجو، نجات، اعلام, زنده یابی و... بازآموزشی مجدد داشتند.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر با بیان اینکه هلال احمر سگهای ویژه زنده یاب و آموزش دیده مورد نیاز خود را از داخل تامین می کند گفت: قیمت این سگها بین 2 تا 5 میلیون تومان

است که هم اکنون با تکمیل 8 آشیانه در هشت استان کشور سگهای مورد نیاز تامین می شود.