دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران،دکتر علی اشرفی پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از زیست ۶۰ گونه از ۱۶۰ گونه پستانداران شناخته شده ایران دراستان تهران خبر داد و افزود : ازتعداد حدود ۵۰۰ گونه پرنده خشک زی و کنارآبزی نیز ۲۵۰گونه پرنده دراستان تهران مشاهده شده است.وی گفت: ۲۳ گونه خزنده که مهم ترین آنها ورزمار،آکاه مار و افعی البرز است دراستان تهران وجود دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به سرشماری تعداد ۱۲ هزارو ۹۲۳ پرنده در زمستان گذشته در تهران اضافه کرد : مشاهده هما و عقاب سرطلایی در استان تهران گزارش شده ولی مشاهده این گونه پرنده طی ۳۰سال اخیر بسیار کم بوده است عقاب سرطلایی هم بارها در منطقه جاجرود رؤیت شده است . به گفته وی در فیروزکوه ،دماوند و در بالای لواسانات و دیزین نیز جمعیت قابل توجهی خرس وجود دارد.علی اشرفی پور افزود: باتوجه به گونه کم نظیر ماهی قزل آلا خال قرمز که در دریاچه پارک ملی لار وجود دارد می توان این گونه را به عنوان شاخص جانوری استان تهران معرفی کرد.