فروش غذا و لوازم حیوانات خانگی و طوطی سانان

دانلود APP پارسی پت برای گوشی های Android و Apple

واگذاری بچه گربه ۶ ماهه فوری

تشکر تشکر:  13
لایک لایک:  0
مخالفت مخالفت:  0
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: اثرات دوشش با تاخیر در گاوهاي شيري

 1. #1
  کاربر اخراج شده
  تاریخ عضویت
  Dec 2011
  شماره عضویت
  750
  میانگین پست در روز
  0
  نوشته ها
  0

  Post اثرات دوشش با تاخیر در گاوهاي شيري

  اثرات دوشش با تاخیرآغوز بر غلظت IgG آن در گاوهاي شيري  نوشته:
  Malantus Moore, Jeff W. Tyler, Munashe Cheigrwe, Maaisie E. Dawes, John R. Middleton.
  (J Am Vet Med Assoc 2005; 226:1375-1377)
  ترجمه: دکتر فریدون رضازاده (استادیار بیماریهای داخلی دام های بزرگ)، مهدی آذری (دانشجوی دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز)


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  هدف : مشخص نمودن تاثیر زمان دوشش آغوز بر غلظت IgG آغوز
  نوع مطالعه: آینده نگر
  تعداد نمونه: 13 رأس گاو سالم نژاد هلشاين
  مواد و روش كار: تمامي زايمان‌ها مشاهده شده ، بعد از زايش به گوساله‌ها اجازه‌ي مكيدن از آغوز مادررا نداده و از مادر جدا می گردید. آغوز به صورت تصادفي از هريك از پستان‌ها در زمان‌هاي 2، 6، 10، 14 ساعت بعد از زايمان تا زماني كه تمامی 4 كارتيه نمونه‌برداري شوند دوشيده می شد. میزان IgG با استفاده از روش ایمونودیفوزیون شعاعی (Radial immunodiffusion ) اندازه گیری شد.
  نتايج: اختلاف معنی دار در ميانگين غلظت IgG آغوز در زمان‌هاي 2، 6، 10و 14 ساعت بعد از زايمان به ترتيب به مقدار 113، 94، 82، و 76 گرم بر ليتر مشاهده شد. ایمونوگلوبولین G آغوز در 6، 10، 14 ساعت بعد از زايمان كاهش قابل توجهی نسبت به غلظت IgG در 2 ساعت بعد از زايش نشان داد. غلظت IgG در 14ساعت بعد از زايمان به شکل قابل توجهي کم تر از 6 ساعت بعد از زايمان بود. ميانگين غلظت IgG آغوز در گاوهاي شكم سوم زایش و بالاتر در 2 ساعت بعد از زايمان (g/l132) بوده بطوری که این مقداربه میزان قابل توجهي بيشتر از میزان آن درگاوهاي شكم اول و شكم دوم (به ترتيب میانگین g/l95 و g/l100) بوده است.
  نتيجه گيري و ارتباط كلينيكي:
  نتايج نشان داد كه دوشيدن سريع آغوز از گاوهای شيري بعد از زايش داراي حداكثر غلظت IgG مي‌باشد. بهینه کردن روشهای مرسوم دوشیدن آغوز در مديريت گاوداري ارتباط مستقيمي با حداكثر كيفيت آغوز و کاهش شیوع نارسایي انتقال ایمنی غيرفعال (FPT ) در گوساله ها دارد.
  دریافت و جذب كردن ايمونوگلوبولين‌هاي آغوزي براي سلامتي گوساله های نوزاد اهمیت دارد. در يك مطالعه گسترده ناتواني درانتقال غيرفعال ایمنی (FPT) در35% گوساله های گاوهای شیری گزارش شده است. ناتواني در دریافت ایمنی غیر فعال در تلیسه ها سبب کاهش افزایش وزن روزانه، افزایش میزان مرگ و میر گوساله های این تلیسه ها هنگام تولد نوزادان آنها، افزایش میزان حذف در گله (Culling) و کاهش تولید شیر دردوره شیرواری اول می گردد. در نتيجه FPT اثرات زيادي را در هر دو مورد زنده ماندن دام و توليد آن دارد. ناكافي بودن انتقال ايمونوگلوبولين آغوز به نوزاد بيشتر در گاوهای شيري رايج است چرا که گاوهای شيري با توجه به تولید بالایي که دارند غلظت IgG آنها در آغوز پایین خواهد بود.
  برای اینکه گوساله ها دچار نارسایی انتقال غیر فعال ایمنی نشوند بایستی مادران آنها آغوز کافی حاوی IgG را تولید نموده و گوساله‌ها نيز آن را دريافت و سپس آن را جذب کنند. مطالعات قبلي نشان داده است كه توانايي جذب ايمونوگلوبولين درگوساله‌هاي شيري به سرعت در طي 24ساعت اول زندگي كاهش پيدا مي‌كند. بنابراين کلینیسین ها تاکید زیادی برای رساندن آغوز به گوساله بلافاصله بعد از تولد را داشته و این عامل سبب افزایش سلامت گوساله ها می گردد.
  نتايج مطالعات قبلی اين نظر را مبني بر اينكه زمان دوشيدن آغوز بر غلظت IgG آن تأثيرگذار است تأييد مي‌كند و در نتيجه ممكن است شیوع نارسایی ایمنی غیرفعال درگوساله‌هاي شيري تأثيرگذار باشد. اگرچه نتايج این مطالعات نشان مي‌دهد كه غلظت ايمونوگلوبولين در آغوز بعد از دوشش اول كاهش مي‌يابد ولی زمان مشخصی پس از زایش بین میزان کاهش غلظت IgG و زمان های پس از تولد وجود ندارد.
  Pritchett و همکاران وی كاهش غلظت IgG آغوز را در مدت 8 ساعت بعد از زايمان مشاهده كردند. Matthaeus و Steaub كاهش معنی داری در غلظت IgG آغوز تا 12 ساعت بعد از زايمان مشاهده نکردند. محققين ديگر كاهش غلظت IgG به میزان30% را در آغوز در 12ساعت بعد از زايش مشاهده كردند. Hostetler و همکاران وی كاهش واقعي غلظت IgG آغوز را در زمان دوشش اول مشاهده كردند.
  هدف از اين مطالعه تعيين تاثیر زمان اولین دوشش بعد از زایش بر غلظت IgG درآغوز می باشد.
  مواد و روش‌ کار
  روش نمونه برداري از آغوز و گاوهای مورد مطالعه - گاوهاي هلشتاین با شکم های مختلف زایش که اطلاعات مربوط به تاريخ زایش آنها از مزرعه آموزشی تحقیقاتی گاو شیریForemost دانشگاه میسوری کسب شده بود، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. جمعیت مورد مطالعه محدود به گاوهايي مي‌شد كه 4 کارتیه پستان آنها سالم بود. در گله مورد نظر از تلقيح مصنوعي استفاده شده و تمام علائم مربوط به سیکل فحلي و جفت‌گيري ثبت می گردید و بعد از تلقیح، تشخيص آبستني45 روز پس از آن انجام می شد. بنابراين تاريخ دقیق زايش براي تمام نمونه های مورد مطالعه قابل تعیین بود. هنگامی که گاوها علائم نزدیک زايش را نشان می دادند برای زایش به بیمارستان آموزشی دانشکده دامپزشكي میسوري حمل و بستری میشدند. کارکنان بیمارستان گاوها را به طور مرتب برای مشاهده نشانه های زایش زیر نظر قرار می دادند و بعد از زایش بلافاصله با متخصصین مربوطه تماس گرفته می شد. پس از زايش به گوساله‌ها اجازه‌ي خوردن آغوز داده نشده و بلافاصله از مادر جدا می شد. آغوز فقط از يك از کارتیه در زمانهای 2، 6، 10، 14 ساعت بعد از زايش دوشيده می شد. نمونه های آغوز از هريك از کارتیه های گاوهای دیگر به صورت تصادفي گرفته شده تا اینکه تمامی 4 کارتیه دوشیده شود. قبل از نمونه‌برداري نوك پستان به وسيله دستمال پنبه‌اي و با محلول ايزوپروپيل الكل 70% تمیز می شد. تقريباً ml10 از آغوز براي تعيين IgG نمونه‌برداري می شد. پس از نمونه‌گيري از یک کارتیه بقيه شیر همان کارتیه توسط ماشین شیردوشی که 3 فنجانک آن بسته شده بود دوشیده و جمع آوری می گردید. میزان شير توليد شده از هر کارتیه اندازه‌گيري می شد. نمونه‌ها در دماي °C20- تا زماني كه غلظت IgG آن اندازه‌گيري شود نگه داري و برای ذوب کردن آغوز منجمد از آب گرم استفاده می گردید.
  تعيين مقدار IgG در آغوز
  غلظت ايمونوگلوبولين G به روش ایمونو دیفوزیون شعاعی اندازه گیری شد. به طور خلاصه پلیت هایی که براي اندازه‌گيري غلظت IgG آماده شد شامل بافر سديم باربیتال و سدیم آزید 1/0 بود که در آگار 1% حل شده بود. پادتن (1% ) IgG گاوي كه از خرگوش تهیه شده بود به محلول فوق اضافه شد. یازده ميلي‌ليتر از محلول ذکر شده فوق در پتری دیش هایی به قطر10 سانتی متر ریخته شده و اجازه داده شد تا به حالت جامد درآیند. 3ميلي‌ متر از آگار به صورت گوده بریده و جدا گردید. نمونه‌ي آغوز به نسبت120/1 با بافر سدیم باربيتال رقیق شده و 5ميكروليتر از نمونه آغوز رقیق شده به گوده های پلیت ریخته شد. پلیت ها در گرمخانه با دماي °C23 قرار داده شد. منطقه خط رسوبی آنتی ژن با آنتی بادی بعد از 72 ساعت گرمخانه گذاری قرائت می گردید. غلظت IgG آغوز با مقایسه قطر خط رسوبی ایجاد شده با منحنی های استاندارد IgG گاوی تجاری قابل دسترس اندازه گیری شد.
  آناليز آماري- از آنالیز واریانس براي تعيين اثرات زمان نمونه‌برداري بر غلظت IgG و وزن آغوز توليد شده استفاده گردید. وقتي اثرات زمان نمونه‌گيري دارای اختلاف آماری معنی دار بود (P<0/05) از آزمون توکی (Tukey) برای ارزیابی دو به دو آنها استفاده گردید و برای این کار از نرم افزارهای آماری کمک گرفته شد وP<0/05 معنی دار لحاظ شد.
  نتایج
  جمعیت مورد مطالعه شامل 3 تلیسه با شكم اول زایش، 4 گاو در شكم دوم و 6 گاو در شكم سوم یا بالاتر زایش طبقه بندی شدند. تمامي گاوها از نژاد هلشتاین بودند. ميانگين غلظت IgG آغوز در زمانهاي 2، 6، 10، 14 ساعت بعد از زايش به ترتیب 113، 94، 82 و g/l76 بود. ميانگين غلظت IgG آغوز در6، 10 و 14 ساعت بعد از زايش کاهش معنی داری در مقایسه با 2 ساعت بعد از زايش نشان داد. میانگین غلظت IgG در زمان های 10 و 14 ساعت بعد از زايش کمتر از 2 یا 6 ساعت بعد از آن بوده است. میانگین غلظت آغوز در 6 ساعت بعد از زایش نیز اختلاف آماری معنی داری نسبت به 2 ساعت بعد زایش را نشان داد. ميانگين غلظت IgG آغوز در گاوهاي با سه شکم زایش و بالاتر در 2ساعت بعد از زايمان (g/l132) بیشتر از مقدار آن در گاوهاي شكم اول و شكم دوم بوده است (به ترتيب g/l95 و g/l100). ارتباط آماری معنی داری بين زمان نمونه‌برداري و وزن آغوز توليد شده مشاهده نشد.
  بحث
  امروزه بسیاری از توصیه هایی که در زمینه مصرف آغوز به دامپروران داده میشود نسبت به گذشته که مزارع کوچک پرورش گاو وجود داشت بیشتر شده است. مدیریت کارکردی در مزارع مدرن و بزرگ با کار موثر و اقتصادی همراه است. در گاوداري‌هاي مدرن امروزه گاوهاي تازه زا به طور مشخص دو بار در روز دوشيده و آغوز نیز بلافاصله جمع آوری می گردد. آغوز جمع آوری شده به صورت تازه، سرد و یا منجمد شده و به گوساله هایی که نیاز دارند خورانده می شوند. تلاش كم یا هیچ تلاشی براي این امر که لزوماٌ گوساله از آغوز مادر خود تغذیه کند صورت نمی گیرد. اين روش يك منبع آماده از آغوز را براي گوساله های تازه متولد شده فراهم می کند بدون توجه به اين كه گوساله در چه زماني به دنيا آمده است. به هر حال اخیراً آشکار شده است که تاخیر در دوشیدن آغوز می تواند کارایی عمل آنرا تحت تاثیر قرار دهد. اختلاف زمانی 12 ساعت بین جمع آوری آغوز درگاوهای تازه زا که به صورت گروهی دوشیده میشوند مشاهده شده است. تاخیر در جمع آوری آغوز ممكن است بوسيله ساير عوامل بیشتر شود. اگر گاوها در زمان تعیین شده بعد از زایمان به محل دوشیدن آغوز فرستاده نشوند متعاقباً جمع آوری آغوز با تاخیر همراه خواهد شد. بعلاوه بسیاری از دامپروران گاو شیری و مدیران زایشگاه تمایلی به فرستادن گاو تازه زا از زایشگاه به محل شیردوشی نشان نمی دهند چرا که دام تازه زایش کرده اغلب ضعیف بوده و عدم تعادل را نشان می دهد در نتیجه تاخیر به مدت 12 ساعت در جمع آوری آغوز در بسیاری از مزارع گاو شیری ممکن است دیده شود.
  ميانگين غلظت IgG آغوز جمع آوری شده در 6، 10و14 ساعت بعد از زايش به شکل معنی داری نسبت به 2ساعت بعد از آن كمتر است. ميانگين غلظت IgG در زمان‌هاي 6، 10 و 14 ساعت بعد از زايش به ترتيب برابر 94، 82 و 76 گرم بر ليتر است كه بيانگر به ترتیب كاهش 17%، 27% و 33% در مقدار غلظت IgG آغوز نسبت به 2 ساعت بعد از زايش است. نتايج این مطالعات سندی است بر اینکه تأخير در دوشيدن آغوز باعث كاهش قابل توجهي در مقدار غلظت IgG آغوز مي‌شود.
  Straub و Motthaeus كاهش غلظت IgG آغوز را در مدت زمان بين 3 تا 36 ساعت بعد از زايش مشاهده كردند. در مطالعه این محققین از مجموع25 نمونه 21 نمونه از 21 گاو و 4 نمونه فقط از يك گاوی كه سقط جنين كرده بود جمع‌آوري شد.
  مكانيسم كاهش غلظت IgG آغوز به علت تأخير در دوشيدن آن هنوز ناشناخته است. به هرحال عدم افزايش معنی دار وزن آغوز توليد شده در 6، 10 يا 14 ساعت بعد از زايش اظهار مي‌دارد كه كاهش غلظت IgG آغوز ناشی از رقيق شدن آن نيست. نتايج ما با نتایج کار Pritchett مطابقت می کند. این محقق مشاهده كرد حداقل رابطه‌اي بين زمان دوشيدن آغوز بعد از زايمان و وزن آغوز توليد شده وجود دارد. (ضريب بستگي 01/0) در نتيجه براساس مطالعات ما و مطالعات قبلي به نظر مي‌رسد كه حجم آغوز توليد شده در نتيجه‌ي تأخير در دوشيدن آغوز افزايش نمي‌يابد و باعث رقيق شدن آغوز نمي‌شود. شايد ايمونوگلوبولين آغوز به صورت غيرفعال در جريان خون عمومی گاو منتشر مي‌شود.
  الگوی مطالعه تجربی حاضر بر این اساس انتخاب شده است که تغییراتی که ممکن است بالقوه مقدار ایمونوگلوبولین را در کارتیه های گاو تحت تاثیر قرار دهد حذف کند همچنین از گاوهای مختلف، دوشش از کارتیه های گوناگون صورت می گیرد. این رهیافت سبب شد که نمونه گیری فقط از یک کارتیه صورت گرفته و آغوز جمع آوری شده تحت تاثیر ترکیب سایر کارتیه ها قرار نگیرد.
  میانگین غلظت ایمونوگلوبولین G در مقایسه با سایر مطالعات صورت گرفته بالاتر بود گرچه برخی از مطالعات نشان دهنده میانگین کم غلظت ایمونوگلوبولین نسبت به مطالعه حاضر می باشد. در تحقیقات دیگری غلظت ایمونوگلوبولین G در آغوز شبیه نتایج به دست آمده مطالعه حاضر است. بخش کوچکی از این تفاوت ها می تواند ناشی از روش های آزمایشگاهی استفاده شده باشد. مطالعات زیادی برای اندازه گیری غلظت IgG1 سرم وجود دارد وما مقدار غلظت ایمونوگلوبولین تام را اندازه گیری کرده ایم. لذا مقدار IgG اندازه گیری شده 5 الی 10 درصد بیشتر از مقدار غلظت IgG1 خواهد بود. مديريت گله و شرایط آب و هوایی نیز ممکن است سبب تغییرات غلظت IgG آغوز از مزرعه ای به مزرعه ی دیگر بشود. تغییرات ژنتیکی گله یکی از عوامل غیر قابل توجیه می باشد چرا که به مقدار زیادی از تلقیح مصنوعی در مزارع گاو شیری استفاده می شود و این امر سبب همگن سازی ذخیره ژنتیکی گاوهای هلشتاین در سراسر آمریکای شمالی شده است. بالاخره نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که هر چقدر زمان دوشش آغوز بعد از زایش کوتاهتر شود می تواند از کاهش غلظت IgG آغوز جلوگیری کند.
  نتایج این مطالعات تایید می کند که غلظت IgG آغوز سریعاً و 2 ساعت بعد از زایش کاهش می یابد. مزارعی که در آنها گوساله های مبتلا به نارسایی انتقال ایمنی از طریق آغوز را دارند نشان می دهد که آنها به انتقال ایمنی غیر فعال که توسط ایمونوگلوبولین های آغوز صورت می گیرد اهمیت نمی دهند در نتیجه توصیه ها و تغییر عملکرد آنها بایستی مد نظر باشد. جمع آوری آغوز و خوراندن آنها به گوساله ها سبب کاهش بروز FPT در گوساله های شیری می گردد. جمع آوری آغوز بلافاصله بعد از زایش مطلوب بوده و بایستی صورت گیرد. همچنین پیشنهاد می شود گاوهایی که تازه زایش را انجام داده اند به دفعات بیشتری دوشیده شده تا آغوز مورد نیاز جمع آوری گردد.

 2. #2
  کاربر میهن پت ssara آواتار ها
  محل سکونت
  تهران
  علایق
  سفر
  تخصص
  خانه دار
  حیوان خانگی
  سگ
  تاریخ عضویت
  Dec 2011
  شماره عضویت
  843
  میانگین پست در روز
  0.04
  نوشته ها
  72
  بهم نخندینا ولی یه ربه سر دوشش گیر کردم هی میگم نکنه دوشز بوده بالاخره جمله رو که تموم کردم فهمیدم چی بود
  شادی سال نو را با مهمانان 4 پای وفا تقسیم کنیم  http://cal.ir/main/اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
کشتار گنجشک ها به قصد لذت را متوقف کنید
تبلیغات متنی : کیف لپ تاپ
درود شما به صورت میهمان وارد شده اید. جهت استفاده از امکانات لازم است عضو شوید
از انجمن حامیان حقوق حیوانات میهن پت حمایت کنید