[IMG][/IMG]8 تا بچه گربه یک ماهه حدود یک ماه دیگر آماده واگذاری هستند همشون همین شکل هستند....
در صورتی که میتونید از هر کدوم نگهداری کنید با شماره 09132158203 تماس بگیرید