واگذاری هایتان چه در مورد گربه و چه در مورد حیوانات دیگه محدود به تهران و یک شهر خاص نکنید به دلایل زیر:
با قراردادن شهرستان ها در محدوده واگذاری خودتان شانس واگذاری گربه خود را بالا ببرید!
با توجه به میزان الودگی فوق العاده کمتر شهرستان ها نسبت به تهران شانس زندگی در هوای سالم را به گربه خود بدهید
شهرستانی ها نسبت به تهرانی ها از اوقات فراغت بیشتری برخوردارن و فرصت و وقت بیشتری برای رسیدگی به گربه خود دارن
شما با مراجعه به ترمینال غرب و یا جنوب و با صحبت کردن و توافق با شخص راننده اتوبوس میتوانید گربه خود را صحیح و سالم و در اسرع وقت به هر شهرستانی ارسال کنید