سلام
بچه گربه ای پیدا کردم خیلی ناز و مهربونه اگه شرایط نگهداریش رو داشتم واقعا حیوان خونگی خیلی نازی میشد. متاسفانه نمیتونم به خاطر مشغله زیاد نگهش دارم. هر کس شرایطش رو داره با من تماس بگیره. گربه خیابانی هست ولی خیلی باهوش و خوشگل و شیطونه این فرصت رو از دست ندین.