شما از روی گوش اسبتان خیلی راحت می توانید احساسش را بفهمید. در واقع گوشهای اسب به هر طرف که بچرخد به این معناست که حواس اسب به همان سمت است، درست مثل دیش ماهواره خانه تان!به این عکس دقت کنید، درست مثل این است که با آنها می بیند!

گوش اسب همان آنتنهایش است. وقتی اسب با کنجکاوی گوشهایش را به این طرف و آن طرف می چرخاند نشان می دهد محرکهای زیادی در محیط وجود دارد که حواس او را به خود جلب کرده است. در این حالت باید بدانید که اسب به حرفهای شما توجه زیادی ندارد پس بیخودی زحمت نکشید!
اسب زمانی دارد به شما توجه می کند که گوشهایش به سمت جلو خم شده باشد. در این حالت اسب آماده گرفتن محرکها است.در این حالت اسب کاملا حواسش جمع است، هرچه می خواهید به او بگویید! الان وقتش است.

اگر هر دو گوش اسب به سمت جلو جهت گرفته باشد منظره اش متقارن تر و زیباتر به نظر می رسد، اما باید بدانید که این حالت وقتی سوار بر اسب هستید زیاد خوب نیست. موقع سواری باید حداقل یکی از گوشهای اسب به سمت شما متمایل باشد. مگر اینکه او حواسش را به موانع جلوی رویش یا محرکهایی که سر راهش قرار دارد معطوف کرده باشد.

حواستان باشد از اسبی که گوشهایش به عقب خوابیده تا می توانید فاصله بگیرید! این اسب می تواند خطرناک باشد – چون این حالت گوش اسب نشان می دهد که اسب عصبانی است یا از چیزی ترسیده. (ترس و عصبانیت در انسانها هم با هم رابطه نزدیک دارند.) وقتی اسب کاملا گوشهایش را به عقب می خواباند باید بدانید که خیلی عصبانی است و کارد بزنید خونش در نمی آید.این یک اسب کاملا عصبانی است. می بینید که گوشهایش کاملا خوابیده به طوری که به نظر می رسد اصلا گوش ندارد.

اگر می بینید اسبتان گوشش را مدام به عقب و جلو می چرخاند معمولا نشان می دهد که اسب دچار تردید و دو دلی یا عدم اطمینان شده. سوارکاران تازه کار هر حرکت گوش اسب به سمت عقب را نشانه عصبانیت او می دانند. اما شما مثل آنها نباشید. این تصور درست نیست.

شما باید از اسبی بترسید که گوشهایش کاملا مسطح به عقب خمیده شده است. البته عصبانیت را در چشمهای اسب هم می توان خواند – اگر جرات کردید در این حالت به چشمهای اسبتان خیره شوید! اگر با چنین حالتی در اسب مواجه شدید، راحت به شما بگویم که احتمالا به زودی لگد خواهید خورد!

حتما دوست دارید بدانید وقتی اسبتان دارد از شما خوشش آمده و می خواهد عشقش را به شما نشان دهد گوشهایش چه شکلی می شود. اسبها حیوانات مهربانی هستند و احتمال اینکه مورد عشق و محبت آنها قرار بگیرید بسیار زیاد است.


اینها نکاتی به درد بخور در مورد خواندن زبان بدن اسب از روی گوشهایش بود. اما گوشها تنها جایی از بدن اسب نیستند که می توانند با شما حرف بزنند..در ادامه ی مطلب بیشتر درین باره صحبت میکنیم..

منبع:
acreageequines.com
با تشکر از کاربر bermoda