دیده بان حقوق حیوانات:عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه مازندران از مشاهده یک گونه جدید از جانداران نورافشان در بابلسر خبر داد. به گزارش ایسنا محمد جواد چایچی، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه مازندران اظهار داشت: نورتابی زیستی یا بیولومینسانس (Bioluminescence) یکی از شگفت انگیزترین پدیده های خلقت خداوند است. این پدیده در اصل شیمیایی بوده و در سلول های خاص جانوری و یا باکتری های نورزا به وقوع می پیوندد. با توجه به علاقه وافر به این موضوع از سالهای دور اقدام به شناسائی و مشاهده و کارعلمی بر روی این گونه ها در استانهای شمالی کرده‌ام. جمع آوری این گونه های نورتاب در ساعاتی غیر متعارف در شب و معمولا در نقاط دور افتاده صورت می‌گیرد که از لحاظ ایمنی با مخاطراتی همراه است. وی تصریح کرد: تاکنون دو گونه حشره شبتاب (کرم شبتاب) به نام های علمی Lampyris turkestanicus و Lampyriodea maculata در مناطق جنگلی حاشیه شهرها و مزارع کشاورزی مشاهده شده است. چایچی اظهار داشت: یک گونه شانه دار مهاجم دریائی نورزا به نام علمی Mnemiopsis leidyi در سالهای اخیر وارد دریای خزر شده و خسارات جدی به اکوسیستم این دریا وارد کرده است. گزارش‌هایی نیز از وجود باکتری شبتاب Vibrio fischeri در دریای خزر حکایت می کند.

محقق دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته مشاهداتی پراکنده از نوعی کرم خاکی نورزا داشته‌ام لیکن به دلیل ظرافت این گونه و مشکل زنده نگهداشتن آن موفق به جمع‌آوری زیاد آن نشده‌ام. وی ادامه داد: اخیرا با جدیت بیشتر این گونه جمع آوری و عکسبرداری شد و با بررسی های انجام یافته ظاهرا تا کنون از ایران گزارش گونه کرم خاکی شبتاب اعلام نشده و برطبق نقشه پراکندگی گونه های کرم خاکی نور افشان در جهان که توسط پروفسور Wampler دانشمند آمریکائی تهیه شده است نیز گزارشی از ایران و همسایگان آن وجود ندارد. عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه مازندران افزود: گونه مزبور از کرم های خاکی معمولی کوچکتر و دارای بدنی روشن‌تر است. نور تولیدی به رنگ سبز – آبی بوده و فلوئورسانس بدن این گونه در زیر لامپ ماورای بنفش ۳۶۶nm نارنجی رنگ مشاهده شده است. وی در پایان با قدردانی از همکاری دکتر محسنی از گروه زیست شناسی در تهیه عکس‌های این نورتاب زیستی گفت: امید می‌رود با کمک همکاران زیست شناس نام علمی این گونه مشخص شده و در صورت فراهم کردن امکانات مناسب بتوان مکانیزم شیمیائی و سیستم ژنوم آن را تائید و از سیستم نورتابی آن برای ردیابی و اندازه گیری مولکول های اکسیدکننده در محیط های شیمیایی و بیولو‍ژیکی بهره برد.