رئیس اداره محیط زیست نیکشهر هشدار داد؛ در صورت عدم برخورد با شکارچیان غیرقانونی، نسل گونه کمیاب گوسفند وحشی موسوم به «اوریال» در منطقه بلوچستان منقرض خواهد شد.


به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران
زاهدان ،
حامد آتابای گفت: حراست از محیط زیست یکی از عوامل موثر در توسعه پایدار کشور است و این مهم جز با نظارت دقیق مردمی و اجرای ضوابط و استانداردها امکان پذیر نخواهد شد.

وی با تاکید بر نقش شهروندان به عنوان حافظان اصلی محیط زیست افزود: چنانچه مردم نسبت به وظیفه خود آگاه باشند و به آن عمل کنند شرایط برای حفظ محیط زیست و خود پالایی طبیعی فراهم خواهد شد.

رئیس اداره محیط زیست نیکشهر منطقه غرب بلوچستان را محل زندگی انواع حیوانات وحشی از جمله گوسفند وحشی، بز کوهی، آهو و پلنگ ذکر کرد و تاکید کرد: مردم با شناخت این گونه ها و مقابله با پدیده شکار غیر قانونی جلوی انقراض این حیوانات را بگیرند.

این مسئول متذکر شد: هم اکنون به علت افزایش روند بی رویه شکار غیر قانونی، گونه کمیاب گوسفند وحشی موسوم به اوریال در منطقه قصرقند در حال نابودی است.
آتابای از شهروندان خواست در صورتی که با شکارچیان غیرمجاز مواجه شدند در اسرع وقت این اداره و مقامات انتظامی را در جریان قرار دهند.