ايرن- مدير کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قزوين ، از توزيع و غرس 500هزار اصله انواع نهال غير مثمر همزمان با هفته منابع طبيعي در اين استان خبر داد.

مهندس "هاشم گودرزوند چگيني "افزود: در راستاي ترويج فرهنگ درختکاري و حفاظت از منابع طبيعي توزيع اين تعداد نهال از 15اسفند ماه سال جاري در سطح استان قزوين آغاز خواهد شد.

وي اظهار داشت: نهال هاي توزيع شده از گونه هاي مهم اقاقيا، سرو ، کاج ، صنوبر و زبان گنجشک مي باشد که شهروندان ، مراکز اداري و آموزشي مي توانند با مراجعه به اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري به صورت رايگان نهال دريافت کنند.

چگيني خاطر نشان کرد:بايد براي برگزاري بهتر هفته منابع ‌طبيعي و آبخيزداري از توان و ظرفيت تمام گروهها و اقشار استفاده کنيم.

دبير ستاد برگزاري هفته منابع‌ طبيعي و آبخيزداري استان قزوين يادآور شد: همياران طبيعت نقش بسزايي در برگزاري اين هفته دارند و از اين قشر بايد در احياي سنت ديرينه درختکاري بهره بگيريم.

چگيني ادامه داد:بايد تلاش کنيم تا از رسانه‌ها و مطبوعات در برگزاري بهتر هفته منابع ‌طبيعي و آبخيزداري و انعکاس به موقع اخبار اين هفته نهايت استفاده را ببريم.

وي اضافه کرد:منابع ‌طبيعي هر جامعه، ثروت آن جامعه محسوب مي ‌شود و فقط به نسل فعلي تعلق ندارد بلکه ميراثي است که بايد براي آيندگان نيز باقي بماند.

مدير کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قزوين با اشاره به اينکه حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي و حوزه هاي آبخيز مهمترين وظيفه اين اداره کل است گفت:منابع طبيعي رکن اصلي در فراهم کردن محيط مناسب براي زندگي انسانها و موجودات و ايجاد تعادل در اکوسيستم تامين آب و خاک و هواي سالم و به طور کلي شرايط زيست محيطي مي باشد.

چگيني در پايان يادآور شد: بديهي است کم توجهي به اين منابع باعث از دست دادن آب و خاک و پوشش گياهي و در نتيجه انهدام عوامل استمرار بقاي موجودات زنده را فراهم خواهد کرد.

هفته منابع ‌طبيعي و آبخيزداري از 15 تا 21 اسفند‌ماه سال جاري برگزار مي‌شود و شعار امسال اين هفته، منابع طبيعي ، پشتوانه جهاد اقتصادي "نامگذاري شده است.