شَنگ جانوری گوشتخوار از خانوادهٔ راسویان جنس سمورهای آبی است. زیستگاهش کنار آبهای شیرین است
دارای بدنی دراز و نسبتاً باریک و دم بلند و سر مسطح، پوزه کوتاه و رنگ قهوه‌ای است و طول بدن آن تا 75 سانتی متر و طول دم ان تا 50 سانتی متر میرسد.این جانور در ایران از جمله در مناطق استان‌های گیلان، مازندران، کردستان و خوزستان یافت می‌شود.