توکلائو:
توانایی شگفت‌‌انگیز پرنده‌ها در پیدا کردن خانه از مسافت‌های دور بر کسی پوشیده نیست اما تحقیقاتی که در نیوزلند انجام شده نشان می‌دهد پرنده‌ها مانند میمون‌ها قدرت شمارش نیز دارند.
شاید در آینده‌ای نزدیک عنوان «مغز گنجشکی» نیز از گفت‌وگو‌های روزانه آدم‌ها محو شود. محققان ثابت کردند که پرنده‌ها برای به دست آوردن دانه می‌توانند مطابق الگو‌هایی که برای آنها تعیین می‌شود و نیاز به شمارش دارند به تصویر‌های مورد نظر و صحیحی که روی نمایشگر نقش می‌بندد نوک بزنند. دکتر اسکارف به این نیز بسنده نکرده و می‌گوید: قصد دارم در گام بعدی ثابت کنم که یک طوطی به اندازه یک کودک 6ساله استعداد یادگیری دارد.