'محمد حسین صدرایی' سه شنبه در گفت وگوبا خبرنگار ایرنا افزود: این دو نوع پرنده شكاری كبك و هوبره هستند كه از اواخر پاییز از منطقه و ارتفاعات سرو، چال خاتون، میشو شازند به مناطق و ارتفاعات الوند لكان، شیر خانی، ارتفاعات چنار و هفتاد قله مهاجرت می كنند.
وی اظهارداشت: تعدادی از این پرندگان در زیستگاههای شهرستان ساكن و تعدادی در اواسط اردیبهشت ماه به مناطق بیان شده بر می گردند.
صدرایی، خاطر نشان كرد: این منطقه به دلیل برخورداری از توان اكولو‍ژیكی و داشتن رویشگاهها و زیستگاههای مختلف، پرندگان شكاری و مهاجر مناطق سرد استپی كوهستانی به چشم می خورد.
شهرستان خمین در جنوب استان مركزی دارای 11زیستگاه حیات وحش است