ایرن:مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: طی 4 ماه نصب دوربین های تله ای در مناطق مختلف پناهگاه حیات وحش میاندشت در مجموع دو هزار و 350 تصویر از گونه های مختلف حیات وحش میاندشت به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، آبسالان افزود : از مهمترین تصایر ثبت شده می توان به گونه منحضر به فرد یوزپلنگ آسیایی ، کاراکال، آهو ، گربه دشتی ، گرگ، کفتار ، شاه روباه، روباه معمولی، انواع پرندگان اشاره کرد.
وی گفت: پناهگاه حیات وحش میاندشت از لحاظ تنوع گونه ای جانوری و گیاهی مقام نخست را در بین مناطق تحت حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی دارد.
به گفته وی وجود گونه نادر یوز پلنگ آسیایی در این منطقه باعث شده تا این منطقه از لحاظ اهمیت حفاظت در ردیف مناطق بین المللی (iucn) قرار گیرد. به همین دلیل حفاظت از این منطقه از اولویتهای مهم اداره کل حفاظت محیط زیست استان و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. وی کاهش طعمه یوز پلنگ و خشکسالی متوالی را از مهمترین تهدیداتی نام برد که آینده نسل این گونه با ارزش را با خطر جدی مواجه می کند