یکی از اصول داشتن آکواریومی خوب و ماهیانی سر حال داشتن آکواریوم قرنطینه میباشد..این آکواریوم مجزا مصارف گوناگونی دارد از جمله:

انتقال ماهیان تازه خریداری شده-درمان ماهیان بیمار در این تانک-رسیدگی به ماهیانی که نیاز به رسیدگی بیشتر دارند(بعد از بیماری یا در تانک اصلی فرصت غذا خوردن کافی ندارند)و...

حجم این آکواریوم از 35 لیتر تا 80 لیتر متفاوت می باشد و به تناسب ماهیانی که نگه میدارید متغیر است.

این تانک اصولا" باید فاقد شن کف باشد و ملزومات آن داشتن بخاری-پمپ هوا یا تصفیه ی برقی متناسب با تانک و دما سنج دقیق و درپوش است.

شما میتوانید از ***** های اسفنجی که در بازار موجوده و با قیمت بسیار ارزان تهیه کنید و باوصل کردن پمپ هوا به آن به عنوان ***** نیز از آن استفاده کنید.

اصولا" تانک قرنطینه را در مکانی قرار بدید که رفت و آمد کم باشد و ماهی را بتوان زیر نظر داشت.

یکی از مصارف این تانک برای ماهی تازه خریداری شده

شما می توانید از آب تانک اصلی برای پر کردن این تانک استفاده کنید یا از *****ی که سیکل شده ابتدا تانک را پر کنید و ***** سیکل شده ی مورد نظر را در آن قرار دهید

و بعد از یک روز اقدام به خرید ماهی تازه کنید و به مدت 14الی30 روز ماهی را در قرنطینه قرار دهید تا درصورت بیمار بودن اقدام به درمان کنید .سیفون 2 روز یک بار به میزان 30 درصد فراموش نشود.

استفاده ی تانک برای درمان ماهی

شما ماهی بیمار را در این آکواریوم درمان میکنید زیرا نه سیکل آکواریوم اصلی به هم میخوره نه ماهیان دیگه را درگیر بیماری میکنید.

بعد از تشخیص بیماری شروع به درمان کنید و روزانه 35 درصد آب رو تعویض کنید و دوز دارو را نیز تکرار.

بعد از طی شدن بیماری ماهی مورد نظر به مدت یک ماه در تانک قرنطینه برای اطمینان بیشتر از درمان قطعی میماند

(در طول درمان ماهی از ذغال اکتیو و غذا استفاده نشود استفاده نشود )پس از هر بار استفاده از تانک قرنطینه نیز کاملا"شسته شود