یزد - خبرگزاری مهر: 200 قطعه فیل ماهی از گونه ماهیان خاویاری در یزد تعیین جنسیت شدند
به گزارش خبرگزاری مهر، جهاد کشاورزی استان یزد در این رابطه اعلام کرده که تعیین جنسیت 200 قطعه فیل ماهی از گونه ماهیان خاویاری با میانگین وزنی 12.5 کیلوگرم در شرایط مناسب آزمایشگاهی با آزمایش تعیین جنسیت مولدهای نر و ماده، توسط کارشناسان شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان یزد انجام گرفت.بر اساس این گزارش در مجموع تولید فیل ماهی به دو تن رسیده که هزار و 320 کیلوگرم از آنها صید و به بازار عرضه شده و 935 کیلوگرم از آن پس از بیوپسی دوباره در آب رها سازی شدند.بر این اساس، این گونه فیل ماهی از نوع ماهیان خاویاری، برای اولین بار در سال 79 در آبهای شور شهرستان بافق در استان یزد با توجه به شرایط آب و هوایی گرم و خشک این شهرستان رها سازی شد.مدیریت امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان یزد پیشتاز در زمینه پرورش گوشتی این گونه ماهی خاویاری در کشور است و باعث شده تا دیگر استانهای کشور با پرورش این نوع ماهی صادرات گوشتی فیل ماهی همزمان با استان یزد به سایر کشورها را در دستور کار خود قرار دهند