عکسی در یک روزنامه که اعتراض دامپزشکی را در پی داشت چه بود؟!

دکتر سام خانبابایی در وبلاگ شخصی خود نوشت : "روز یکشنبه مورخ 8 اسفند 89، مشغول مطالعه یکی از روزنامه های سراسری و پر تیراژ کشور بودم که یک آگهی بزرگ و یک چهارم صفحه ای نظرم رو جلب کرد، این آگهی مربوط به یکی از موسسه های مالی کشور می باشد که در آگهی خود از پوست حیوان استفاده ابزاری کرده است.

با دیدن این تصویر خیلی ناراحت شدم، حتی مقصود طراح این تبلیغ را هم درک نکردم.

امیدوارم سازمانها و نهادهای ذیصلاح و حمایت کننده از حقوق حیوانات واکنش مناسب نسبت به اینگونه موارد داشته باشند.

تصویر این آگهی زشت در ادامه آمده است - قضاوت با خود شما"