داستان خبیثه یکی از مادیان های مورد علاقه بزرگ بانوی اسب اصیل ایران
از حدود 30 راس مال «مادیان» تولیدی و مولد مری خانم ، ایشان به 2 راس علاقه و توجه خاصی داشتند و اکثرا از ان 2 برای سواری استفاده می نمودند .
مادیان سیاهی خانم داشتن به نام خبیثه از زیر تیره وزنان میر ، وزنان های میر عبد الله بزرگ با ارزش ترین وزنان های خوزستان بوده و هستند .

یکی از دوستان ایشان در ادامه اینچنین گفتند: روزی متوجه شدم با اینکه مهتران فراوانی در ان منطقه بودن مری خانم خودش سم های این مادیان بلند می کرد وقتی دلیلش را پرسیدم مری لبخندی زد و گفت داستان های زیادی در مورد این مادیان و تیره اش هست که کمی مرا می ترساند .
مری مادر این مادیان به نام (خانوم) در روز سالگرد ازدواجش از همسرش مجید خان بختیار (پسر سردار محتشم بختیاری بزرگ که در تاریخ قوم بختیاری بسیار معروف نیز می باشند) به عنوان کادو ازدواج گرفته بود .
در ان زمان افراد قوم بختیاری داستان های عجیبی در مورد این مادیان می گفتند .
در ان دوره رسم و رسوم اینطور بود که مردم برای پیش گیری از چشم زخم برا اسب هاشان از نام های اهریمنی استفاده می کردند و بر این باور بودن که اینگونه نام ها اسب هاشون از چشم بد محفوظ نگه میدارد .
مری اعتقادی به این به اصطلاح خرافات نداشت ، کره خانم را با نام رایج نام گذاری کرد اما چند ماه بعد کره این مادیان طی یه حادثه عجیب تلف شد .
مری خیلی شگفت زده شد اما نمی خواست این خرافات بپذیرد و باور کند برای کره دوم هم نامی رایج گذاشت و کره بعدی هم تلف شد ! .
در انتها مری تصمیم گرفت این خرافات بپذیرد ، کره سوم ابلیس نام گذاری کرد و در شگفتی دید ابلیس کره ای زیبا و قوی شد .
تمام کرهای خانم به این شیوه نامگذاری و همه خیلی خاص و بی نظیر شدن .

اعتقادات و باورهای اعراب خوزستان در مورد نگهداری زیر تیره وزنان بویژه وزنان میر:
مادیان ها به هیچ وجه نبایست بفروش می رسیدن فقط بایست هدیه یا با اسب دیگری مبادله می شدند ولی پولی نبایست بخاطر خرید و فروش مادیان گرفته می شد ، اگر پولی گرفته می شد اون پول برای صاحب مادیان بی برکتی و بد بختی به همراه داشت .
از جهتی نگهداری مناسب از مادیان باعث می شد رخدادهای خیر و مثبت در زندگانی صاحبش پیش اید .
تا حالا من دیدم که مری خانم هیچ یک از کرهای این مادیان برای فروش نزاشتن حتی با تمام نشیب و فراز ها و سختی ها ، زندگانی مری با توجه به شرائطش واقعا استثنائی و منحصر بفرد بود . «روحش شاد و یادش گرامی باد»