به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از زیست شناسان دانشگاه مک مستر در همیلتون کانادا با کاوش در جنگلهای "مونته تومپوتکیا" در جزیره "سولاوزی" اندونزی موفق شدند چهار گونه جدید از موش پوزه دار را کشف کنند.
موشهای پوزه دار، پستانداران کوچکی با چشمهای ریز و یک حس قوی بویایی هستند که به آنها در شناسایی بی مهره داران کوچک زیر زمین که از آنها تغذیه می کنند کمک می کند.
پستانداران جدید

این موش پوزه دار با دندانهای سفید از نوع Crocidura و یکی از چهار گونه ممکن جدید از موشهای پوزه داری است که در جریان این اکتشاف پیدا شدند.

تجزیه DNA این گونه ها که در حال انجام است می تواند این موشها را به عنوان گونه های جدید معرفی کند.


خویشاوند نزدیک

Crocidura musseri یکی از گونه های موش پوزه دار در جزیره "سولاوزی" است. موشهای پوزه دار در میان کوچکترین پستانداران جای دارند. ضربان قلب بعضی از آنها می تواند به هزار و 200 تپش در دقیقه برسد.


همه به صف

یکی از چهار گونه جدید موش پوزه دار که هنوز بدون نام است. یک رفتار رایج در بسیاری از گونه های نوع Crocidura وجود دارد که به آن "کاروان" می گویند. در این رفتار، زمانی که یک لانه خراب می شود و یا زمانی که بچه ها شروع به بیرون رفتن می کنند مادر در جلو و بچه ها در پشت آن به یک صف حرکت می کنند. در این عکس، یکی از بچه موشها دیده می شود.


تفاوتها

براساس گزارش نشنال جغرافی، این Crocidura elongata دراز شاید یک گونه جدید باشد. این موش پوزه دار تفاوتهای آناتومیک واضحی را با Crocidura elongata دیگری که در سایر مناطق "سولاوزی" کشف شده اند نشان می دهد. از میان این تفاوتها می توان به رنگ متفاوت پوشش خز مانند و دم درازتر آن اشاره کرد.

این گونه یکی از معدود گونه های موش پوزه دار است که هم در خاک و هم بر روی درخت زندگی می کنند. این گونه می تواند با استفاده از دم خود تعادلش را بر روی درخت حفظ کند.


جنگل دور افتاده

بخش وسیعی از "سولاوزی" هنوز ناشناخته است. به خاطر اکتشافات اخیر در این منطقه تنها بر روی کوهستان مونته تومپوتکیا 10 گونه جدید کشف شده اند که شامل این موشهای پوزه دار، یک گونه مار، سه گونه قورباغه و دو گونه مارمولک می شوند.