در پديده اي نادر
پاي «لک لک سياه» به قلمرو طبيعت ايلام باز شد
ايرن: معاون محيط زيست طبيعي استان ايلام گفت: دوربين‌هاي تله‌اي محيط زيست طبيعي ايلام وجود مجموعه‌اي از «لک لک سياه» که از نوادر پرندگان گونه "لک لک" در ايران به شمار مي‌آيند، به اثبات رساند و بدين ترتيب پاي اين پرنده به قلمرو طبيعت ايلام باز شد.
غلامرضا ابدالي در گفت‌وگو با (ايسنا) افزود:تحقيقات محيط زيست طبيعي ايران نشان مي‌دهد که خاستگاه اين پرنده تنها در 3 نقطه يعني شمالي‌ترين نقطه غرب کشور و کرمان و فارس است.
وي تاکيد کرد: تصاويري که دوربين‌هاي تله‌اي ما از اين مجموعه از " لک لک سياه " شکار کرده متعلق به منطقه حوالي رودخانه سيمره است که شامل تعدادي از اين گونه نادر از پرندگان است.
ابدالي گفت: با مهاجرت و حضور لک لک سياه در تالاب‌هاي ايلام تعداد گونه هاي پرندگان در اين منطقه از 183گونه به 184گونه افزايش يافت که به اين ترتيب کلکسيون پرندگان نادر در ايلام تکامل يافته تر نشان مي‌دهد.
معاون محيط زيست طبيعي استان ايلام اضافه کرد: مطالعات محيط زيست طبيعي به عمل آمده در ايران نشان مي دهد که تا به امروز در سطح ملي ،تنها وجود سه گونه از لک لک ها به اثبات رسيده است که لک لک سياه از جمله نوادر آنها به حساب مي آيد وبه همين خاطر ما درصدد حفاظت بيشتر از اين گونه پرندگان برخواهيم آمد.
وي از مهاجرت وحضور لک لک سفيد در تالاب ها ونقاط مختلف استان طي دوره زماني دراز نيز خبر داد و گفت :تا پيش از پرواز لک لک سياه به ايلام در قلمرو اين استان تنها لک لک سفيد ديده مي شده است.
به گفته ابدالي "لک لک گردن سفيد" از ديگر گونه هاي لک لک ايران است.