بر اساس تحقیقات اخیر ثابت شد؛

بی گناهی موشها در طاعون سیاه لندن!
مطالعات جدیدی که در مورد گسترش شدید طاعون طی سال های میانی قرن چهاردهم در لندن و حومه آن انجام شده مدعی است که سرعت گسترش این اپیدمی به حدی بوده است که موش ها نمی توانستند عامل آن باشند.به گزارش جام نیوز به نقل از خبر امروز 21 آگوست(30 مرداد) سایت رادیو فردا؛ به نوشته روزنامه « گاردین»، یکی از باستان شناسان معروف بریتانیا به نام بارنی اسلون و نویسنده کتابی با عنوان «طاعون سیاه در لندن» می گوید تمام شواهد نشان می دهد که گسترش طاعون در فاصله سال های 1348 تا 1349 چنان با سرعت بوده که موش ها و یا شپش ها عامل آن نبوده اند. هر چند شکی در گسترش طاعون نیست ولی دقیقا نمی توان گفت که منشا گسترش آن حیوانات بوده اند.
«بارنی اسلون» بیش از ده سال در مورد این اپیدمی که به مرگ تعداد زیادی از اهالی لندن انجامید تحقیق کرده است و سندی را کشف کرد که نشان می دهد دوره اصلی گسترش این اپیدمی در فاصله ماه های پاییز و زمستان بوده است. سرعت مرگ میر و دامنه آن به حدی بود که هیچ کس حتی اعیان و اشراف و دربار نیز از ابتلا به طاعون در امان نبودند.
تعداد قبرهایی که هر هفته در قبرستان لندن حفر می شد برابر با میزانی بوده که طی یک سال حفر می شد. به همین خاطر ثبت زمان مرگ یا دفن افراد در همان ایام مقدور نبوده و بسیاری از این اسامی و آمار در ماه های بعد که شهر آرام تر شده بود، ثبت شده اند.
روزنامه «گاردین» براساس شواهد مندرج در این کتاب جدید می نویسد، تحقیقات باستان شناسی نشان می دهد که در مورد طاعون سیاه لندن، به نسبت اپیدمی های مشابه در دوران قرون وسطای اروپا، شمار بیشتری از اجساد قربانیان با حدی از رعایت سنت های مذهبی و حتی تعداد زیادی در تابوت دفن شده اند، که احتمالا دلیل آن تا حدی هراس مردم از احتمال گسترش بیماری به دیگران بوده است.
بارنی اسلون می افزاید که در آن زمان تفاوت چندانی بین نحوه برخورد و اخلاقیات فقرا و ثروتمندان وجود نداشته چون هر دو گروه در نزدیکی یکدیگر و در مناطق پر جمعیت شهر زندگی می کردند. به اعتقاد وی شیوع طاعون در سطح شهر از طریق انتقال آن توسط انسانها صورت گرفته است.
وی می گوید تعدادی از اسکلت های موش های سیاه در شهرهای قرن چهاردهم انگلستان کشف شده ولی تعداد آنها آن قدر زیاد نیست که ثابت کند این حیوانات ناقل بیماری طاعون بوده اند. به عنوان مثال در حاشیه رودخانه «تیمز» در لندن که معمولا محل جمع آوری و دفن زباله ها بوده است تعداد کمی از اسکلت موش های سیاه یافت شده است.
روزنامه «گاردین» در پایان می نویسد که بارنی اسلون، باستان شناس بریتانیایی، قصد دارد اکتشافات خود را در مناطق قدیمی شهر لندن که اکنون محل ساختمان های بزرگ ومجلل این شهر هستند ادامه دهد. به عنوان مثال او معتقد است که احتمالا 20 هزار جسد از قربانیان طاعون سیاه در قبرستانی که اکنون زیر یکی از ساختمانها واقع شده قرار دارند.
در عین حال او جستجو برای کشف اسکلت موش های سیاه را که تا امروز متهم ردیف اول گسترش طاعون قلمداد می شوند، ادامه خواهد داد.