به پرندگان وحشی غذا ندهید

یک کار*شناس پرندگان گفت: دانه ریختن برای پرندگان وحشی در زمستان یا فصول دیگر، برعکس آنچه عموم مردم می*اندیشند نه تنها به سود پرندگان نیست بلکه به زیان آن*ها است. فصل زمستان است و با توجه به سرمای هوا و دشواری غذا پیدا کردن برای پرندگان وحشی، بسیاری از ما ایرانیان علاقه داریم به این موجودات دوست داشتنی طبیعت، در راه پیدا کردن غذا، کمکی بکنیم. از قدیم مرسوم بوده که این کمک دلسوزانه از طریق ریختن ته مانده*های غذا (مخصوصا برنج) برای پرندگان انجام شود. [/align] گنجشک*ها، کبوتران وحشی و قمری و یا به عبارت مرسوم «یاکریم»*ها، معمولا میهمانان ثابت و اصلی این سفره*های بیرون از خانه ما ایرانیان هستند.

هدف از میهمان کردن این پرندگان، در فرهنگ ایرانی معمولا تقسیم رزق و روزی و یاری رساندن به این آفریده*های خداوند است ولی شاید درصد پایینی از ما بدانیم که این کار نه تنها به سود آن*ها نیست، بلکه به زیان آن*ها است.

دکتر جمشید منصوری، کار*شناس پرندگان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، گفت: اگر امروز پرندگان در نظام طبیعت باقی مانده*اند، محصول هزاران، بلکه میلیون*ها سال سازگاری با شرایط متفاوت کره زمین است.

وی تاکید کرد: نباید از یاد برد که معمولا گونه*هایی از جانوران در طبیعت باقی ماندند که با طبیعت سازگار*تر بوده*اند، پرندگان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و معمولا پرندگانی توانسته*اند به نسل اندر نسل به حیات خود ادامه دهند، که خود را با سختی شرایط متفاوت زمین وفق داده*اند.

این استاد دانشگاه گفت: در واقع غذا دادن مستمر به پرندگان در زمستان یا فصلهای دیگر، موجب خلل در نظام طبیعت و اکو سیستم این گونه از حیوانات خواهد شد و باعث می*شود که این پرندگان به شرایط جدید یعنی آماده بودن غذا عادت کنند و حتی در بسیاری از موارد به دلیل قرار گرفتن در شرایط سخت بمیرند.

وی افزود: بهترین خدمت به پرندگان، این است که مردم سیستم تغذیه آن*ها را به هم نزنند.

دکتر منصوری گفت: بی*شک غذا دادن به پرندگان در فصل زمستان از روی ترحم و خیرخواهی مردم است و به صورت موردی آسیب زیادی را به پرندگان نمی*زند ولی نباید این کار به صورت مستمر تکرار شود.

متاسفانه تا کنون در این زمینه اطلاع رسانی دقیقی از سوی سازمانهای ذیربط انجام نشده است و این در حالی است برخی از کشورهای پیشرو محیط زيست، در خصوص ضرورت غذا ندادن به پرندگان، در برخی از مکانهای عمومی تابلوهایی را نصب کرده*اند
. http://rniazi.*******.com/1389/11/01/post-2539/