]به اعتقاد برخی ازمحققین منشا چینی پکینزاز لحاظ ظرافت منحصربه فرد است. شباهت های رفتاری به شیرواستقلال طلبی حاکی ازجرات. بی باکی ومبارزه طلبی دارد که درعین حال جذابیت وظرافت ازخصوصیات آن می باشد.]
سر: جمجمه یک تکه. پهن وعریض بوده وحدفاصل بین دوگوش آن کاملا تخت است وحالت گنبدی شکل ندارد. حدفاصل بین چشمها نیزعریض می باشد. بینی سیاه رنگ. پهن. خیلی کوتاه وتخت می باشد. چشمها بزرگ. سیاه رنگ. گرد. برجسته وبیرون زده می باشد. گوشها به شکل قلب بوده وخیلی بزرگ نیستند وحالت افراشته ندارند.
]پوزه: کوتاه وپهن ودارای چین خوردگی های متعددی است.]بدن : سینه پهن وپشت صاف است]اندام های حرکتی : دستها کوتاه بوده واستخوانهای آن خمیده هستند. پنجه ها پهن وانگشتان به خارج انحراف دارندوشش خارجی: موها بلند. صاف وپهن است. حالت فرخورده وپشمی ندارند. مودرنواحی رانها. پاها. دم وپنجه ها حالت پرمانند داشته وطویل می باشند. پوشش خارجی درنواحی کتف وجدوگاه حالتی شبیه به یال به وجود می آورد که دورتا دورگردن را فرا می گیرد.رنگ : انواع رنگها ازقبیل قرمز. حنایی . سیاه . سیاه وبرنز. راه راه وسفید همراه با رنگهای دیگروجود دارند. برخی ازاین سگها دارای حلقه های سیاهی براطراف چشم وخطوطی برروی گوشها هستند که باعث زیبائی بیشترمی گردد.]دم : دارای موهای پرمانند وطویل زیادی است.اندازه : اصولا یک سگ آپارتمانی است واندازه متوسط آن ترجیح داشته وحداکثروزن درحدود ۷ کیلوگرم درنظرگرفته می شود.]این نژاد ازکشورچین بوده ودارای قدمت بسیارزیادی می باشد طوریکه ذکرشده پیدایش آنها به ۴۰۰۰ سال قبل ازمیلاد می رسد. آنها سابقا بعنوان یک حیوان دوست داشتنی ودلخواه درخانواده سلطنتی پکن مطرح بودند. رفتارپکینزشبیه به شیراست زیرا بی اندازه استقلال طلب بی باک ومبارزه طلب است. ارتفاع سگهای این نژاد ۳۰ تا ۴۵ سانتیمتراست. آنها دارای سری عریض بوده وفاصله بین دوچشم زیاد است. بدن دارای موهای بلندی است که نیازبه رسیدگی وبهداشت مداوم دارد. علاوه برپوشش خارجی بدن دندانهای آنها نیزبه مسواک زدن مداوم نیازدارد. این حیوان بسیارمطیع وفرمانبرداروآرام وصمیمی است]توضیحا]رفتار این سگ تلفیقی است وقار و لجاجت که آنرا نزد صاحبش عزیز می سازد. رفتار آرام و مطیع بودن آن باعث گشته که در سراسر جهان بعنوان یک موجود صمیمی مطرح گردد. اما به دور از اعضای خانه از هیچ چیزی بیشتر از بازیگوشی و سر و صدا لذت نمی برد. حالت تهاجمی ندارد ، سگی است صبور که نگهداری از آن آسان است. سینه پهن و پشتی صاف دارد. پوزه کوتاه و پهن دارای چین خوردگی می باشد. موها بلند و صاف است و حالت فر خورده و پشمی ندارد. به انواع رنگها از قبیل قرمز ، حنایی ، سیاه ، سفید و قهوه ای وجود دارد. اصولاً یک سگ آپارتمانی است و اندازه متوسط آن ترجیح دارد .]خلق وخوپیکینیزها سگهای کوچک و شجاعی هستند که رفتاری شبیه به شیر دارند. آنها حساس ، استقلال طلب ، مبارزه طلب و بسیار احساساتی نسبت به صاحبشان هستند در عوض با غریبه ها خو نمی گیرند. سگی است مشتاق برای جلب توجه تا آن حد که اگر بفهمد غذا نخوردن او باعث جلب توجه صاحبش می شود ، از خوردن غذا اجتناب خواهد کرد! اگر بیش از اندازه به آن غذا داده شود استعداد خوبی در فربه شده دارد. اصولاً سگ حسودی است. پر سر و صدا است و می تواند دیدبان خوبی باشد. برای کودکان پیشنهاد نمی شود.]وزن ، ارتفاع]وزن در نرها: (۳-۶) ک.گ ، وزن در ماده ها: (۳-۶) ک.گارتفاع در نرها: (۳۰-۴۵) س.م ، ارتفاع در ماده ها: (۳۰-۴۵) س.مشکلات سلامتیبه نظرمی رسد که نسبت به سرما خوردگی ضعیف و حساس است. در زایمان مشکل دارد. مشکلات کشکک ، برگشتگی پلک به سمت داخل ، بیماریهای قلبی و مشکلات تنفسی از جمله بیماریهای شایع می باشد.شرایط نگهداری
برای زندگی درآپارتمان مناسب می باشد و اصولاً در داخل خانه آرام است و نیازی به حیاط برای زندگی ندارد.
فعالیت بدنی اگر چه پیکینیزها نیاز به فعالیت بدنی چندانی ندارند اما با مقداری ورزش و فعالیت بدنی می توان آنها را سلامت تر نگه داشت. پیاده روی های کوتاه برای آنان مناسب است.طول عمر]در حدود ۱۰-۱۵ سال.آراستن]پوشش مضاعف آن نیاز به شانه کشیدن و برس زدن روزانه دارد. در ماده ها ریزش موی فصلی وجود دارد اما اصولاً ریزش مو در این نژاد متوسط می باشد. صورت و گوشه چشم ها باید هر روز تمیز شوندتاریخچهمنشأ پیکینیز کشور چین است. اما تاریخ آن مورد تردید می باشد. اولین گزارش حاکی از وجود این نژاد مربوط به قرن هجدهم میلادی است. معرفی این نژاد به غرب در سال ۱۸۶۰ و بدنبال غارت کاخ خای سلطنتی Peking بدست انگلیسی ها صورت گرفت و در باز گشت به انگلستان پنج قلاده آن به ملکه ویکتوریا اهدا گردید. ثبت آن برای اولین بار در سال ۱۹۰۶ و در کشور آمریکا صورت گرفت.


سگهای عروسکی
[
توجه داشته باشید بسیاری از سود جویان نژاد
جاپنیز چین

را به جای نژاد پکینیز می فروشند که تا حدودی شباهت هایی به یکدیگر دارد
http://oxinpet.com/about-dogs