سلام !من میتونم سرپرستی یک سگ یا توله سگ نر ویایک جفت راقبول کنم.(سگ کوچک) ۰۹۳۷۶۹۷۰۴۵۸ منطقه پاسداران،شریعتی تهران