پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۴ از صدور بیمه نامه جامع پلنگ ایرانی توسط «شرکت بیمه ما» وابسته به بانک ملت خبر داد. اقدام بسیار خوب و مفیدی که در صورت اجرای صحیح می تواند تا حد زیادی از تقابل دامداران با پلنگ و در نتیجه تلفات این گونه ارزشمند بکاهد.

مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفت: در راستای استفاده از ظرفیت های صنعت بیمه به منظور ارتقا شرایط حفاظتی گونه های در معرض خطر انقراض در کشور و به عنوان یکی از اقدامات حایز اولویت در برنامه ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ ایرانی، رایزنی با بیش از ۱۳ شرکت بیمه برای اجرایی نمودن مدل بیمه طراحی شده در این برنامه طی چند ماه گذشته در دستور کار قرار داشت که نهایتا بیمه نامه جامع پلنگ ایرانی برای اولین بار در کشور از سوی شرکت بیمه ما صادر شد.
علی تیموری اظهار داشت: یکی از ویژگیهای بارز مدل بیمه طراحی شده و بیمه نامه جامع صادر شده، لحاظ نمودن دو گونه پلنگ و گرگ به صورت توامان در شرایط بیمه است که در موفقیت این بیمه نامه و ساماندهی موضوع خسارات تاثیر بسزایی خواهد داشت.

تیموری همچنین گفت: تاریخ صدور بیمه نامه ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ و سقف تعهدات شرکت بیمه گر در این بیمه نامه حدود شصت میلیارد ریال در طی پنج سال می باشد.
در همین رابطه خانم آرزو صانعی، مجری تهیه و تدوین برنامه ملی عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ ایرانی در گفت و گو با خبرنگار دیده بان محیط زیست در مورد جزئیات بیمه پلنگ ایرانی گفت:
شرایطی که در «بیمه نامه جامع پلنگ ایرانی» لحاظ شده است شامل سه بخش اصلی به شرح زیر می باشد:


۱- جبران خسارت وارد شده به دام های اهلی بر اثر حمله پلنگ و گرگ


پرداخت خسارات وارد شده به دام های اهلی شامل سگ گله و یا سگ نگهبان، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر، شتر و گاو می باشد.
یکی از مشکلاتی که افراد و دامداران محلی و بومی عموما در خصوص موضوعات بیمه دام با آن روبرو بوده اند، بحث تایید و برآورد خسارات توسط بیمه گر می باشد. این در حالیست که پراکنش کنونی پلنگ در گستره وسیعی در ۳۰ استان کشور است و تشخیص آثار و علایم باقی مانده از گونه در محل حادثه نیاز به تجربه و مهارت کافی دارد که این دو موضوع به معنی نیاز به حضور کارشناسان ماهر در گستره وسیعی از زیستگاه ها در سطح کشور می باشد که همچنین امکان دسترسی سریع به منطقه و مورد آسیب دیده را نیز داشته باشند.

از سوی دیگر پیش از این نیز تکمیل فرم های تعیین خسارات در حقیقت توسط نیروهای اجرایی محیط زیست انجام می شده است. بر این اساس ما از شرکت بیمه در خواست کردیم که بخش تایید و تعیین خسارات را به مجموعه سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات تابعه واگذار نماید و بر اساس تایید سازمان حفاظت محیط زیست خسارات را پرداخت نماید.

بنابراین تشخیص اینکه آیا تلفات دام های اهلی بر اثر حمله پلنگ بوده است و تعیین میزان خسارات وارده منوط به نظر کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و شرکت بیمه گر بر اساس نظر کارشناسان محیط زیست نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد نمود.


۲- جبران هزینه های درمانی و پرداخت دیه نقص عضو به افراد آسیب دیده


پرداخت غرامت برای موارد احتمالی و بسیار نادر دیه فوت و یا نقص عضو برابر قانون دیه در حوادث ماه های عادی و در ماه های حرام تا سقف دو میلیارد و دویست میلیون ریال و پرداخت خسارات و آسیب دیدگی های احتمالی جسمی و هزینه های پزشکی تا سقف هشتاد میلیون ریال


۳- جبران خسارت وارده به محیط زیست ناشی از تلفات پلنگ


خسارات وارد شده به محیط زیست به دلیل از بین رفتن هر پلنگ در اثر تصادفات جاده ای، شکار، طعمه مسموم، بیماری، خشکسالی، سیل، آتش سوزی و سایر موارد (غیر از مرگ به دلیل کهولت سن) بر اساس ارزش توافقی ۶۰۰ میلیون ریال برای هر پلنگ که هزینه کرد این مبلغ در خصوص کاهش عوامل تهدید و ارتقا شرایط حفاظتی پلنگ در زیستگاه آن می باشد.

آرزو صانعی در ادامه گفت: لازم به ذکر است چنانچه برای بیمه گذار (سازمان حفاظت محیط زیست) محرض شود که پلنگ یا گرگ مورد بحث بر اثر اقدامات انتقام جویانه افراد زیاندیده از بین رفته است، خسارتی از محل این بیمه نامه به این افراد پرداخت نخواهد شد. همچنین در این صورت بحث پرداخت جرایم آسیب رسانی به حیات وحش نیز مطرح می باشد.

مدت هر بیمه نامه به روال معمول ۳۶۵ روز است که در تفاهم نامه فیمابین برای مدت ۵ دوره یک ساله در نظر گرفته شده است و لذا، در پایان هر سال امکان به روز رسانی شرایط بیمه در صورت نیاز، لحاظ شده است.

مشخصات فنی این بیمه نامه پس از تکمیل اطلاعات در خصوص میانگین سالانه خسارات وارد شده به اشخاص ثالث با همکاری ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها، همچنین رایزنی و برگزاری جلسات متعدد با بیش از ۱۳ شرکت بیمه طی ماه های گذشته، نهایتا با همراهی و پیگیری مجدانه «شرکت بیمه ما» تکمیل شده است، به گونه ای که برآورده کننده انتظارات حفاظتی سازمان حفاظت محیط زیست در راستای ساماندهی موضوع خسارات و حفاظت گونه باشد.

در پایان از تلاش های جناب آقای رضا اسدی به عنوان یکی از مشاوران امور بیمه در برنامه ملی حفاظت و مدیریت پلنگ ایرانی طی ماه های گذشته، قدردانی می گردد.