سلام دوستان. اگر کسی مایل باشه من میتونم از 20 اسفند تا 13 فروردین گربه اش رو به عنوان امانت براش نگهداری کنم. شماره تماسم هم اینه 09124211420