با دقت به بالای نوک {بینی مرغ عشق} نگاه کنید متوجه میشوید که اسفنجی است در ان قسمت میفهمیم ماده است یا نر

نر:بینی نر در رنگ های ابی و بنفش و{نوک لجنی رنگ است البته کم و بیش}

ماده: بینی ماده در رنگ های سفید نارنجی خیلی کم رنگ و سفید متمایل به قهوه ایی و قهوه ایی است {نوک نارنجی کم رنگ است البته کم و بیش}