گل باقالی خانم، مهربون و بامزه، 7 ماهشه و در انتظار خانه و خانواده ست. تو زندگیش خیلی رنج کشیده و حالا بیش از هر زمانی نیاز به حمایت داره که دوباره برنگرده تو خیابون.

شناسنامه داره و عقیم شده.


اگر میخواید این دختر خانم کوچیک و دوست داشتنی رو به سرپرستی بپذیرید حتما تماس بگیرید.

0912-6272881
قائمی