توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدتوجه توجه توجه
این سگ زیبا در کوی فراز پیدا شده. اگه گمشده شماست لطفا با شماره 09122028719 تماس بگیرید
لطفا اطلاع رسانی کنید