توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.instagram.com/p/_bUpfmmpKI/
البته این متن و آگهی باید مال دیروز باشه نمیدونم هنوز بشه این سگ رو پیدا کرد یا نه