توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


لطفا اطلاع رسانی کنید ..

ازطرف یکی ازاعضا پیج .....
من اين بچه رو ازشرايط نامناسب خريدم
فكر ميكنم دزديدنش لطفا عكسشو تو پيجتون بذاريد تا شايد خانوادش پيدا شن اگه نشد كه واگذار كنم ٠٩١٢٦٩٠٩٤٨٧پويان