سلام. برای نگهداری از سه توله به منظور نگهبانی چه شرایطی براشون ایجاد کنم. مثلا هر سه در یک لونه باشن و کنار هم باشن یا هر نکته‌ای که به نظرتون میرسه.
هر سه نر و چهار ماهه...


Sent from my SM-G360H using Tapatalk