توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدارسالی: این گربه تو خیابان طالقانی کوچه ی پانزده خرداد فقط به یه جای موقت احتیاج داره تا وقتی زخمش خوب بشه. کارهای درمانيش انجام میشه فقط جای موقت نیاز هست.
09195743024