شاهینا فیشمن نزدیک به یک دهه است که به کار عکاسی از حیوانات اهلی اشتغال دارد.

او تصاویر زیبا، بامزه و طنزآمیز از تعامل، خنده، بازی، خمیازه و نوازش سگها تهیه کرده است.

تعدادی از عکس های او را در لاپلاس ببینید.