توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


نقل قول: این پیشی بینوا چند روز پیش با آگهی درخواست کمک از دوراهی ملارد کرج توسط دوستی به تهران منتقل شد برای جراحی شکستگی پاش نمیتونستیم صبر کنیم نیاز به عمل فوری داشت امروز جراحی شده اما هیچ جایی برای نگهداری نداره فقط امشب موقت مونده خواهش میکنم اگر میتونید دوره درمان بهش جا بدیذ بقیه کارهاش با خودمون این بچه واقعا هیچ جای نداره کمکش کنید 09127180095