توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


وگذاری در اهواز
چهار ماهه ماده جایی که الان هستن اصلا خوب نیست لطفا بزاريد واسه واگذاری شاید نجات پیدا کرد این گربه اهوازه
09381911173