توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید
نیاز فوری به وسیله نقلیه برای امروز 4آذر

بچه ها کسی تو گروه هست بتونه به پیشی رو که چهارشنبه گذشته چشمش تخلیه شده از پردیس بیاره کلینیک کمپین سفید تا بخیه هاشو بکش و برگردونتش ما وسیله نداریم. این محبت در حق این پیشی بکنید
هوشمند 09355567755