توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

8 روزه تصادف کرده الان میلنگه موقع راه رفتن دستش هم بعد یکم را رفتن بالا میگرفت هی خم و راست میکنه

در حال حاضر نیاز به کسی داره که ببره یه ویزیت حداقل خیلی کوچیکه گناه داره معیوب بشه در این سن خانومی تنها کاری که تونسته بکنه اینکه بهش تو زیر زمین جا داده
09363745483