توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریددر شرف فاجعه اي ديگر هستيم.در مكاني واقع در مارليك كرج هنوز ٦ توله سگ و دو سگ بزرگ وجود دارد كه به احتمال زياد پاروو دارند و هرچه سريع تر بايد درمان بشوند وگرنه خيلي زود خواهند مرد..ما درمان بيست و يكي را در تهران شروع كرده ايم..
همينطور تعداد زيادي گربه هم در آنجا هستند كه ويروس و عفونت را بين خودشان پخش مي كنند..بنده از نزديك شاهد بوده ام و دو سه تا بچه گربه را ديدم كه چشمشان بسته شده بود. وضعيت حيوانات در آنجا بسيار اسفناك است.
خواهش مي كنم همت كنيد اين حيوانات هرچه سريعتر نجات يابند و براي درمان و بستري شدن از آنجا خارج شوند.
براي هر كمكي كه مي توانيد بكنيد فقط با اين شماره هماهنگ كنيد.
خانم قائمي
٠٩١٢٦٢٧٢٨٨١