متاسفانه خونمون کوچیکه پسرمون فیدل رو هم تازه از دست دادیم مشهد هستیم ممنون میشم کسی کمک کنه ی عضو جدید بیاریم جزو خونوادمون