توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره
پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

باز هم حیوان آزاری و این دفعه گربه نر یک ساله ای که بدنش پر از شکستگی و نابینا از یک چشم ... لطفا کمک کنید تو این سرما این گربه آواره خیابانها نشه چون توانایی پریدن نداره و نمیتونه غدا پیدا کنه. 09190647202