توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره پس


لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


اصفهان
یک ملیون تومان مژدگانی بابت پیدا کردن این سگ پرداخت می شود .
دوستان عزیزم این سگ که برای صاحبش بسیار عزیز است در منطقه مرق اصفهان توسط یک حیوان آزار روانی دزدیده شده و هنوز سگ پیدا نشده لطفا اگر او را خریداری کرده اید ما او را از شما میخریم و یا اگر از محل آن مطلع هستید کمک کنید و ( یک میلیون تومان) مژدگانی دریافت کنید
لطفا به اشتراک گذاری و اطلاع رسانی کنید
09138289965